ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО ВИБОРИ ДО АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ПОЧЕСНИХ ЧЛЕНІВ, ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ (АКАДЕМІКІВ),ЧЛЕНІВ-КОРЕСПОНДЕНТІВ ТА ІНОЗЕМНИХ ЧЛЕНІВ

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.2. Положенням визначаються вимоги до висунення кандидатур та порядок обрання до складу Академії почесних членів, дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів, перелік необхідних документів, що подаються організаціями до Академії при висуненні кандидатур, а також номенклатури спеціальностей, за якою здійснюється обрання кандидата до складу Академії, права і обов’язки членів Академії.

1.3. Почесними членами Академії можуть бути обрані видатні вчені та інженери, що збагатили інженерно-будівельну науку і практику і є заслуженими працівниками науки, вищої школи і будівельного виробництва, приймали активну участь у створенні та розбудові самої Академії.

 1.4. Дійсними членами (академіками) Академії можуть бути обрані вчені та інженери, що збагатили інженерно-будівельну науку і практику значними теоретичними працями та видатними відкриттями, видатні організатори наукової і інженерно-будівельної діяльності, заслужені працівники науки, вищої школи і будівництва.

1.5. Членами-кореспондентами Академії можуть бути обрані вчені та практики в галузі будівництва, інженерно-будівельної науки, що широко проявили себе в науковій та практичній діяльності.

1.6. Членами Академії можуть бути обрані іноземні вчені – фахівці в галузі будівництва, що збагатили будівництво працями, відкриттями та визначними досягненнями…

3.3. Особи, обрані почесними, дійсними членами, членами-кореспондентами та іноземними членами, одержують “Диплом” встановленого зразку. ⇒ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ ДО АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ 

про права і обов’язки дійсних членів і членів-кореспондентів Академії будівництва України

1.Дійсні члени і члени-кореспонденти Академії повинні приймати активну участь в її діяльності. Робота членів Академії в її закладах здійснюється згідно із затвердженими планами, зокрема науково-дослідних робіт, де вони являються виконавцями тематики.

Аналогічно у випадках, коли члени Академії приймають участь в розробках тих чи інших науково-дослідних закладів за межами Академії. В інших випадках – за індивідуальними   планами,  які  затверджуються   керівниками   галузевих  та територіальних відділень. Члени Академії зобов’язані виконувати доручення Загальних зборів, Президії Академії та виконавчого органу, керівників відділень, секцій Науково-технічної Ради.

2.Дійсні члени Академії мають право приймати участь в роботі Загальних зборів Академії з правом вирішального голосу, висувати кандидатури і приймати участь в таємному голосуванні по виборах дійсних членів і членів-кореспондентів Академії.

Члени-кореспонденти Академії мають право приймати участь в роботі Загальних зборів Академії з правом дорадчого голосу.

Дійсні члени і члени-кореспонденти Академії мають право виконувати науково-дослідні роботи в інститутах і закладах Академії, в інших наукових закладах за сумісництвом. Вони мають право публікувати свої роботи у виданнях Академії, представляти до друку наукові роботи окремих спеціалістів, а також мають право на заміщення керівних посад в закладах Академії поза конкурсом. На посади, що заміщені дійсними членами і членами-кореспондентами Академії, конкурси не оголошуються.

3.Члени Академії повинні сприяти запровадженню у виробництво результатів науково-дослідних і творчих робіт Академії, надавати необхідну науково-технічну допомогу будівельним організаціям і підприємствам, мати свої річні плани, звітуватися у відділеннях про їх виконання

4.Члени Академії повинні приймати участь в роботі загальних зборів Академії, а також у відповідності зі своїм фахом, в роботі наукових конференцій і нарад, симпозіумів, семінарів, що проводяться загальним відділенням Академії.

5.Члени Академії, незалежно від місця основної роботи, зобов’язані щорічно представляти до галузевих та територіальних відділень звіти про свою роботу разом з друкованими працями або детальними повідомленнями про характер, обсяг і результати виконаних робіт. Звіти членів Академії розглядаються і затверджуються у територіальних та галузевих відділеннях. Члени Академії, що отримують стипендію щорічно подають звіти керівнику відділення про виконання власних творчих планів. На основі звітів приймається рішення про подальшу виплату стипендій.

6.Члени Академії будівництва України – піддані іноземних держав мають право:

– підтримувати зв’язок з Академією шляхом пересилки опублікованих ними наукових праць і доповідей;

– приймати участь в роботі наукових і загальних зборів Академії, а також наукових конференцій і нарад, що скликаються Академією;

– отримувати видання Академії будівництва України.⇒ПОЛОЖЕННЯ