У складі Академії налічується 1700 членів-кореспондентів, дійсних та іноземних членів – відомих вчених, досвідчених представників освіти, проектування, виробництва та промисловості України, серед яких Лауреати державних премій, Заслужені діячі науки і техніки, Заслужені будівельники, Заслужені працівники вищої школи, ветерани галузі та фахівців з багатьох країн світу.

 

 

Прийом та вихід індивідуальних і колективних членів здійснюється згідно  ПОЛОЖЕННЯ , що затверджується Президією Академії.

3.6. Обов’язки членів Академії:

– дотримуватись вимог Статуту Академії, виконувати рішення і доручення Президії і Загальних зборів;

– сплачувати вступні та членські внески;

– брати активну участь у роботі однієї з організацій Академії;

– допомагати Академії у здійсненні її завдань і функцій, в отриманні інформації, необхідної для її    діяльності;

– провадити пропагандистську та просвітницьку роботу   серед молоді;

– постійно підвищувати свій професійний рівень;

3.7. Індивідуальні і колективні члени Академії мають рівні права: колективні члени через своїх представників можуть брати участь у роботі Академії.

Члени Академії мають право:

– приймати участь у роботі центральних органів    Академії;

– використовувати усі види творчої, консультативної, правової та методичної допомоги, які може надати Академія;

– приймати участь в засіданнях виборних органів при обговоренні питань, що стосуються їх інтересів;

– вносити пропозиції по вдосконаленню діяльності Академії і її виборних органів;

– обирати і бути обраними до керівних органів;

– вільного виходу членів Академії.

Статут Академії, ст.3 ЧЛЕНИ АКАДЕМІЇ. ЇХ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ.