«Колективними членами Академії можуть бути громадські організації, трудові колективи будівельних концернів, корпорацій, організацій, підприємств інших галузей, зацікавлених в співробітництві, які визнають Статут  Академії».

                                               (п.3.3. ст. «Члени Академії. Їх права та обов’язки».Статут  

                                                               Академії будівництва України)

 

На сьогоднішній день  Академія налічує у своєму складі близько 100 діючих організацій-колективних членів, які вносять свій певний вклад  у розвиток будівельної науки, проектної справи, впровадження у виробництво інноваційних  технологій та новітніх матеріалів, підготовку фахівців, створення нормативної бази.

Академія будівництва України є засновником Асоціації “Українське об’єднання проектних організацій” http://ukrasproekt.com.ua/