Будівництво. Наука. Проекти. Економіка (БНПЕ)

Свідоцтво Міністерства Юстиції України про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11162 – 42ПР від 17.04.2006 р.

 Вітчизняний журнал видається українською та російською мовами, науково-виробничого призначення, спрямований на публікацію матеріалів з проблем економіки, будівельного проектування, науки, а також статей практичного напрямку, що висвітлюють питання поточного періоду на споруджуваних об’єктах, якості підготовки кадрів для будівництва серед інженерно-технічного і наукового персоналу галузі і вищої школи.

Вимоги до публікацій.

Статті приймаються тільки в електронному вигляді за адресою: prezidentabu@ukr.net  з поміткою – “стаття для БНПЕ”.