Робота Академії висвітлюється у власному «Віснику», фахових журналах «Техніка будівництва», «Нові технології в будівництві», «Будівництво. Наука. Проекти. Економіка», Вісниках Харківського та Одеського будівельних університетів,  багатьох інших виданнях та публікаціях. Підготвлені та видані: монографія «Чорнобиль: післяаварійна програма будівництва»; книги «Видатні інженери України», «Академія будівництва України – 15 років звершень», «Академія будівництва. Справи та особистості» – до 20 річчя Незалежності, « Творчі досягнення колективів та особистостей» – до ювілею Академії, «Галерея портретів українських будівельників».

Усі територіальні і галузеві відділення здійснюють видавничу роботу у своїх вісниках і у вигляді фундаментальних монографій і книг, підручників та навчальних посібників, періодичних публікацій в технічних та інформаційних виданнях.