ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКАДЕМІЇ 24.11.2016
Завантажити
Рішення
Загальних зборів Академії будівництва України
від 09 листопада 2016 року
Розглянувши і обговоривши підсумки роботи Академії за період 2014-2016 рр., загальні збори  відмічають, що Президія разом з відділеннями проводила роботу, керуючись рішенням останніх Загальних зборів для розробки практичних рекомендацій по вдосконаленню  та розвитку визначених питань галузі, визначенню та узагальненню стану будівельної галузі і промисловості будівельних матеріалів, в тому числі  освіти і науки.
Протягом звітного періоду Президія розглянула  питання вдосконалення структури та діяльності Академії, пропозиції до Закону України «Про освіту» в частині  реформування інженерної освіти України, новітні розробки енергозбереження та енергоефективності, напрямки вдосконалення технології малоповерхового будівництва.
            За звітний період 79  членів Академії удостоєно звання лауреатів премії АБУ ім. академіка Буднікова М.С., 7 членів Академії успішно захистили свої роботи і їм присвоєно звання „Доктора будівництва” Академії будівництва України. Створені нові територіальні та галузеві відділення.
            Академія щорічно видає „Вісник”,  науково-технічні збірки «Будівництво. Наука.Проекти.Економіка» ,  „Техніка будівництва”, який є фаховим .
Проводилась повсякденна робота виконавчого органу Академії з відділеннями по їх подальшому становленню та розвитку.
            Заслухавши і обговоривши звітну доповідь Президії,  Загальні збори вирішили наступне:
  1. Роботу Президії за звітний період визнати задовільною.
  2. Керівникам галузевих і територіальних відділень:
Розглянувши питання порядку денного, загальні збори
ВИРІШИЛИ:
  1. Затвердити:
      –   Статут Академії будівництва України у новій редакції.
  1. Доручити президенту Академії Назаренку Івану Івановичу підписання і оформлення Статуту та подачу документів до реєстраційної служби Міністерства юстиції України.
  2. Виконавчому органу АБУ привести Положення Академії у відповідність до вимог Статуту.

ПРОТОКОЛ Загальних зборів Академії-09-11-2016

Інші Публiкацiї