СТАТУТ ГО Академії будівництва України 

(затверджений Мінюстом 28.11.2016 р.)