ТЕХНІКА БУДІВНИЦТВА

Видається з 1997р. двічі на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №1250 від 17.02.95 р.

Засновники: Академія будівництва України, Київський національний університет будівництва і архітектури

Редакційна колегія: Назаренко І.І., д-р техн. наук (Головний редактор), (м. Київ, Україна); Адріанов В.П. (м. Київ, Україна); Басараб В.А., к-т техн. наук (Комп’ютерна верстка), (м. Київ, Україна); Беркута А.В., к-т екон. наук (м. Київ, Україна); Бойко І.П., д-р техн.наук (м. Київ, Україна); Войтенко С.П., д-р техн. наук (м. Київ, Україна); Гончаренко Д.Ф., д-р техн. наук (м. Харків, Україна); Злобін Г.К., (м. Київ, Україна); Клименко М.О., к-т техн. наук (Відповідальний секретар), (м. Київ, Україна); Кривенко П.В., д-р техн. наук (м. Київ, Україна); Ловейкін В.С., д-р техн. наук (м. Київ, Україна); Муляр Л.Х., канд.арх. (м. Київ, Україна); Меламир Гашич, д-р техн. наук (м. Кремлево, Сербія); Міхал Стип-Рековські, д-р техн. наук (м. Бідгощ, Польща); Рунова Р.Ф., д-р техн. наук (м. Київ, Україна); Сівко В.Й., д-р техн. наук (м. Київ, Україна); Сукач М.К., д-р техн. наук (м. Київ, Україна); Санді Брезовика, д-р техн. наук (м. Любляна, Словенія); Терновий В.І., к-т техн. наук (м. Київ, Україна); Хмара Л.А., д-р техн. наук (м. Дніпропетровськ, Україна); Черненко В.К., д-р техн. наук (м. Київ, Україна); Яковенко В.Б., д-р техн. наук (Заступник головного редактора), (м. Київ, Україна).

Мова видання: українська, англійська, російська

Техніка будівництва-2015_