Історична довідка. 24 червня 1993 р, відбулися Установчі збори щодо створення Академії будівництва України, за ініціативою Спілки цивільних інженерів України (Злобін Г.К., Проценко К.І.), підтриманою Міністерством України у справах будівництва і архітектури (Сербін Ю.С., Беркута А.В.), державними будівельними корпораціями, науково-дослідними і проектними інститутами, вищими навчальними закладами. 

Установчі збори заснували Академію будівництва України, затвердили статут, склад організацій- засновників, академіків-фундаторів, обрали Президію.  

18 лютого 1994 року Міністерство юстиції України здійснило державну реєстрацію Академії будівництва України (Свідоцтво № 542). 

uuu

Перший президент Академії, один з її засновників – Злобін Геннадій Карпович, гірничий інженер-будівельник, заслужений будівельник УРСР, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки,  Лауреат премії ім. академіка Буднікова М.С., доктор будівництва АБУ, професор,  Голова Державного комітету у справах будівництва УРСР (1975 – 1990),  який очолював Академію понад 20 років.

Свою роботу Академія будівництва України здійснює шляхом розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва, створення умов для росту талановитих вчених, спеціалістів, перспективних наукових і виробничих колективів, пропаганди інженерно-технічних і наукових досягнень членів Академії через виставки, конкурси, конференції, семінари, публікації в періодиці. Важливим завданням Академії є об’єднання та спрямування можливостей підприємств галузі на забезпечення високого науково-технічного рівня будівництва в сучасних умовах. Зокрема, йдеться про визначення пріоритетних напрямів розвитку будівельного комплексу,  інтеграцію зусиль будівельних організацій і наукових закладів у формуванні планів науково-дослідних і науково-конструкторських робіт, реалізацію в проектуванні й будівництві найбільш прогресивних рішень, шо забезпечують високу надійність споруд, ефективність і технологічність будівництва з урахуванням екологічних вимог, участь у створенні нормативної бази галузі, проведення незалежних експертиз проектів, підготовку вчених і спеціалістів для галузі.

З часу свого заснування Академія постійно удосконалювалась і на сьогодення повністю охопила усі напрямки будівельної справи: освітню систему, наукові дослідження, проектування, технології будівельних процесів, механізацію будівельних робіт, виробництво будівельних матеріалів і виробів і частково – комунальну сферу та її  міську інфраструктуру. Академія є важливим засобом співпраці провідних спеціалістів галузі, впливаючи на формування розгалуженої системи обміну загальної та спеціалізованої інформації про науково-технічну діяльність будівельної галузі країни. Академія представляє і захищає законні інтереси своїх членів у державних і громадських органах, створює госпрозрахункові заклади і організації зі статусом юридичної особи, засновує проблемні інститути згідно з передбаченим законодавством порядком, вносить пропозиції в органи влади з питань будівництва, співпрацює з іншими галузевими академіями і спілками, різними науковими організаціями України та зарубіжжя.

Основу Академії становлять 15 територіальних та 32 галузевих діючих відділень в складі 1600 членів-кореспондентів, дійсних та іноземних членів – відомих вчених, досвідчених представників освіти, проектування, виробництва та промисловості України. Серед яких: Лауреати державних премій; заслужені діячі науки і техніки, будівельники, архітектори, працівники вищої школи; ветерани галузі; фахівці з багатьох країн світу. При Академії працюють Науково-технічний центр, проблемні інститути і організації, діяльність яких спрямована на вирішення окремих важливих проблем.