Затверджено Загальними зборами

Академії будівництва України

 Склад Президії

Академії будівництва України

 1. НАЗАРЕНКО Іван Іванович

Президент АБУ. Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

 1. ПЕЛИХ Юрій Костянтинович

Радник президента АБУ. Секретар наглядової ради Державного публічного акціонерного товариства “Будівельна компанія “УКРБУД”. Заслужений будівельник України.

 1. АДРІАНОВ Володимир Павлович

Віце – президент АБУ. Керівник відділення „Монтажні та спеціальні види робіт”. Заст. ген. директора ТОВУкрІНСТАЛЬКОН ім. В.Н. Шимановського

 1. БЕРКУТА Анатолій Всеволодович

Віце-президент АБУ. Канд.економ.наук.   Заслужений економіст України.

 1. Єфімчук Валерій Васильович

Віце-президент АБУ. Директор Інституту «Київський Промбудпроект».

 1. Захарченко Петро Володимирович

Віце- президент АБУ. Керівник відділення «Будівельні матеріали та вироби», кандидат технічних наук. Професор КНУБА. Голова асоціації «Українські будівельні матеріали та вироби».

 1. Куліков Петро Мусійович

Віце- президент АБУ. Ректор КНУБА, заслужений працівник освіти України, доктор економ. наук, професор.

 1. Лещинський Віктор Петрович

Віце-президент. Директор ТОВ «Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства»

 1. Микитась Максим Вікторович

Віце- президент АБУ. Депутат ВР України.

 1. АНТОНЮК Павло Дмитрович

Керівник відділення „Організація  і методологія проектування”. Голова правління АТ „Діпроцівільпромбуд”. Голова Ради асоціації «Українське об’єднання проектних організацій»

 1. АНТОНЮК Анатолій Євдокимович

Керівник відділення „Реставрація і відновлення пам’яток архітектури” Канд. техн. наук. Заслужений будівельник України.

 1. БАБИЧ Євген Михайлович

Керівник Північно – Західного територіального відділення, доктор техн. наук, професор Національного університету водного господарства та природокористування. Заслужений працівник народної освіти України

 1. БАЖЕНОВ Віктор Андрійович

Керівник відділення «Будівельна  механіка і будівельна фізика», доктор техн. наук, професор КНУБА.  Заслужений діяч науки і техніки України.

 1. Барзилович Дмитро Владиславович

Керівник відділення «З питань якості в будівництві».

 1. Білик Сергій Іванович

Керівник відділення «Розвиток будівельної науки і техніки та дослідження науково-технічного потенціалу будівництва в Україні», доктор техн. наук, професор КНУБА.

 1. Білик Мирослав Степанович

Керівник Тернопільського територіального відділення. Президент архітектурно-будівельної корпорації „Тернокорс”. Канд. архітектури.

 1. БОЛЬШАКОВ Володимир Іванович

Керівник  Дніпропетровського територіального відділення, доктор техн. наук,  професор. Ректор ПДАБА. Заслужений діяч науки і техніки України

 1. ГАЛІБАРЕНКО Микола Федорович

Керівник відділення «Технологія, організація і механізація сільського будівництва». Перший заступник директора „УкрНДІагропроект”.

 1. Галінський Олександр Михайлович

Керівник відділення „Технологія і організація будівельного виробництва”.  Директор НДІ будівельного виробництва, канд. техн. наук

 1. ГНІДЕЦЬ Богдан Григорович

Керівник Львівського територіального відділення, доктор техн. наук, професор .

 1. ГОНЧАРЕНКО Дмитро Федорович

Керівник Харківського територіального відділення. Проректор ХДТУБА, докт. техн. наук, професор.   Заслужений діяч науки і техніки України.

 1. Горобець Віктор Миколайович

Керівник відділення „Атомно-енергетичне будівництво” , директор ТОВ «Спілка будівельників України».

 1. Городецький Олександр Сергійович

Керівник відділення «Інноваційна діяльність та інформатика в будівельному комплексі», доктор техн. наук, професор.

 1. Дудар Ігор Никифорович

Керівник Вінницького територіального відділення. Доктор техн. наук, професор. Інститут будівництва, теплоенергетики та екології Вінницького національного технічного університету

 1. Ісаєнко Дмитро Валерійович
 1. Кафієв Костянтин Петрович

Керівник Київського міського відділення. Кандидат технічних наук, НДІБК. Заслужений будівельник України.

 1. Ковров Анатолій Володимирович,

Керівник Одеського територіального відділення. Кандидат технічних наук, ректор Одеської державної академії будівництва і архітектури

 1. КРИВОШЕЄВ Петро Іванович

Керівник відділення «Механіка ґрунтів, основи та фундаменти, конструкції для  складних умов».  НДІ будівельних конструкцій, канд. техн. наук. Заслужений будівельник України

 1. МУЛЯР Леонід Харитонович

Керівник відділення „Житлово-цивільне будівництво та інфраструктури міст та сіл” . Канд. архітектури. Заслужений архітектор України.

 1. Онищенко Володимир Олександрович

Доктор економічних наук, ректор Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка

 1. ОРЛЕНКО Микола Іванович

Президент корпорації „Укрреставрація”.  Герой України. Заслужений будівельник України. Канд. техн. наук.

 1. Перегінець Іван Іванович

Керівник  відділення «Міжгалузевий науково – виробничий кластер інноваційного будівництва». Кандидат технічних наук, директор НТЦ АБУ.

 1. Петренко Володимир Іванович

Президент корпорації „Укрметротунельбуд”. Герой України. Заслужений будівельник України.

 1. Петров Григорій Іванович

Керівник відділення «Організація підготовки та перепідготовки фахівців будівельної галузі». . Державне публічне акціонерне товариство “Будівельна компанія “УКРБУД”. Заслужений будівельник України.

 1. ПОКРОВСЬКИЙ Леонід Леонідович

Керівник відділення „Міське будівництво”. Почесний президент Міжгалузевої асоціації „Укртеплокомуненерго”. Заслужений енергетик України

 1. ПРОЦЕНКО Казимір Іванович.
 1. Ручинський Микола Миколайович

Керівник відділення  „Машини, механізми і процеси будіндустрії та виробництва будматеріалів”. Кандидат технічних наук.

 1. Савенко Володимир Іванович

Керівник відділення «Індустріальне будівництво». Доктор техн.наук, КНУБА.

 1. СИТНИК Микола Петрович

Керівник відділення „Будівельні машини і устаткування,  механізації будівництва”. Генеральний директор АТСП „Монтажспецтехніка”, доктор техн. наук.

 1. СНІСАРЕНКО Володимир Іванович

Керівник відділення Гідротехнічне будівництво та екологія”,  доктор техн. наук.

 1. Сташевськй Станіслав Телісфорович

Кандидат технічних наук, перший віце-президента Будівельної палати України.

 1. Сукач Михайло Кузьмич

Керівник відділення «Машини і  механізми для спеціальних процесів». Докт. техн. наук, професор КНУБА.

 1. Сумбатов Рубен Ашотович

Керівник Сумського територіального відділення. Голова правління ВАТ „Сумбуд”.

 1. ФАРЕНЮК Геннадій Григорович

Директор НДІБК. Доктор техн. наук, с.н.с.

 1. ФЕДОРЕНКО Валентин Григорович

Керівник галузевого відділення «Менеджмент та організація інновацій», доктор економ. наук, професор КНУБА.

 1. Чкалін Василь Федорович

Керівник відділення «Будівництво нафто-газопроводів, баз та сховищ (терміналів)».

 1. ШИЛЮК Петро Степанович

Президент будівельної палати України. Герой України. Кандидат технічних наук.

 1. ШИМАНОВСЬКИЙ Олександр Віталійович

Керівник відділення «Будівельні конструкції та споруди», генеральний директор ТОВУкрІНСТАЛЬКОН ім. В.Н. Шимановського, доктор техн. наук, професор, член-кор. НАНУ